HBL乙級》竹商鄭芯昀助攻、抄截雙后個人獎最大贏家 興華也2獎

男乙級個人獎得主羅楷翔(左起)、陳曛豪、蔣岱估、王博穎。大會提供

109學年HBL高中籃賽男、女乙級決賽曲終人散,全部名次、個人獎底定,男乙宜蘭慧燈隊史首冠、女乙新竹高商二連霸,個人獎竹商拿3個,高二後衛鄭芯昀助攻、抄截雙后,最大贏家,興華拿籃板、助攻2獎也不錯。        

                                                                

男乙級一至八名:宜蘭慧燈高中、苗栗興華高中、北市建國中學、嘉義高中、高師附中、高市樹德家商、桃園振聲高中、彰化田中高中。    

                                                                

女乙級一至八名:新竹高商、新北能仁家商、北市內湖高中、雲林麥寮高中、中市龍津高中、高市小港高中、台南高商、花蓮四維高中。      

                                                                

男乙級個人獎:                                                  

                                                                

■籃板王:王博穎(興華) 17.8                                   

                                                                

■助攻王:陳曛豪(興華) 6.8                                    

                                                                

■抄截王:蔣岱估(高師附中) 4.0                                

                                                                

■阻攻王:羅楷翔(嘉中) 5.8                                    

                                                                

女乙級個人獎得主李苡瑈(左起)、蔣宛儒、鄭芯昀(2獎)。大會提供                                                                 

女乙級個人獎:                                                  

                                                                

■籃板后:李苡瑈 (龍津) 13.6                                   

                                                                 

■助攻后:鄭芯昀(竹商) 6.5                                    

                                                                

■抄截后:鄭芯昀(竹商) 5.0                                    

                                                                 

■阻攻后:蔣宛儒(竹商) 1.8